fbpixel fbpixel
 
 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorco!

10 grudnia 2021 r. konta użytkowników ceidg.gov.pl zostaną wyłączone.


Co to jest CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w CEIDG.

W rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą
 • są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych.

Co musisz wiedzieć przed wypełnieniem wniosku o wpis do CEIDG

Jeśli zależy ci na sprawnym i szybkim załatwieniu sprawy, przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku przygotuj niezbędne dane. We wniosku o wpis do CEIDG musisz podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi zawierać twoje imię i nazwisko
 • nazwę skróconą
 • kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności i wybierz kod przeważający
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.
  Ważne! Jeśli nie masz nadanego numeru PESEL, zaznacz „nie posiadam numeru PESEL”. Jeśli już wcześniej nadano ci NIP i REGON, możesz podać je wypełniając formularz. Jeśli ich nie posiadasz, złożony formularz będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną uzupełnione w twoim wpisie automatycznie, a sprawdzisz je w wyszukiwarce CEIDG po zarejestrowaniu firmy.

Wraz z wnioskiem składasz oświadczenie – dotyczące braku zakazu całkowitego wykonywania działalności gospodarczej oraz posiadania tytułu własności do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

Co możesz załatwić wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG

Obowiązujący formularz CEIDG-1 służący do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Składając wniosek o wpis swojej działalności do CEIDG, możesz złożyć oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego, złożyć wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej oraz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne do VAT.

Jako przedsiębiorca musisz zgłosić się do ZUS jako ubezpieczony. Zrobisz to dołączając do wniosku CEIDG-1 odpowiednie formularze. Dodatkowo możesz zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny oraz pracowników twojej firmy i członków ich rodzin. Jeśli jesteś rolnikiem, możesz złożyć odpowiednie oświadczenie dla KRUS.

We wniosku o wpis do CEIDG możesz także podać informację o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jako przedsiębiorca masz obowiązek poinformować o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli, jako przedsiębiorca, chcesz załatwiać sprawy przez pełnomocnika, możesz – wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG – złożyć wniosek o opublikowanie w CEIDG informacji o pełnomocniku. Opublikowanie takiej informacji jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Pełnomocnictwo ustanowione w CEIDG nie upoważnia do działania w sprawach podatkowych.

Centrum Pomocy CEIDG

Obawiasz się, że nie dasz rady samodzielnie wypełnić wniosku CEIDG? Możesz zrobić to z konsultantem. Wystarczy, że skorzystasz z Centrum Pomocy CEIDG.
1. Zadzwoń do Centrum Pomocy CEIDG: tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32
2. Porozmawiaj się z Wirtualnym Urzędnikiem

 

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.
Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel