1

Zamykanie firmy

Do zakończenia działalności nie wystarczy wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców (CEIDG albo KRS). Istnieją jeszcze obowiązki dotyczące m.in. pracowników (jeśli są zatrudnieni), wyrejestrowania z ZUS czy rozliczenia podatków.
W przypadku spółek rejestrowanych w KRS procedura zamknięcia będzie bardziej skomplikowana, wymaga dodatkowych czynnością związanych m.in. z podjęciem odpowiednich uchwał, zgłoszeniem likwidacji, podziałem majątku pomiędzy wspólników.

Przejdź do informacji: