1

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

Zgłoś zawieszenie do rejestru przedsiębiorców

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność, zgłoś zawieszenie do CEIDG.
Jeśli spółkę cywilną, oprócz zgłoszenia zawieszenia do CEIDG, powinieneś poinformować GUS i właściwy Urząd Skarbowy dla spółki.
Zawieszenie pozostałych spółek zgłaszasz do KRS.

Przejdź do informacji:

Zgłoś wznowienie działalności gospodarczej