1

Fundusze kapitałowe

Istotą finansowania typu venture capital jest udostępnienie przedsiębiorstwu w fazie początkowej jego istnienia lub w fazie rozwojowej nieoprocentowanego kapitału.

Ma to umożliwić szybkie wdrożenie innowacji, wypełnienie luki rynkowej i uzyskanie satysfakcjonujących dochodów.

Spółki tego typu zmniejszają swoje ryzyko poprzez dywersyfikację udziałów w różnych przedsięwzięciach, będących w różnych etapach istnienia na rynku, co ma pozwolić osiągnąć wysoką stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Za najważniejsze rozwiązanie charakterystyczne dla tego sposobu finansowania można uznać takie cechy jak:
– spółka venture capital wyposaża przedsiębiorstwo w kapitał własny w postaci udziałów, nie wymagając powszechnie stosowanych form zabezpieczenia i oprocentowania
– spółka venture capital odpowiada tylko do wysokości wniesionych wkładów
– spółka venture capital jest zobowiązana do pomocy przy zarządzaniu przedsiębiorstwem
– udziałowcy dążą do uzyskania wysokich zysków w przypadku powodzenia ryzykownego przedsięwzięcia
– dążenia do maksymalizacji zysków dotyczą nie zysków bieżących, a długoterminowych, co ma odzwierciedlać wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Na klasyczną formę venture capital składa się:
– przedsiębiorstwo innowacyjne
– spółka venture capital
– pierwotni dawcy kapitału

W procesie inwestycyjnym funduszu venture capital możemy wyróżnić takie fazy jak:
– akwizycja kapitału
– poszukiwanie obiektów zainteresowania
– analizy
– negocjacja i inwestowanie
– udział w zarządzaniu
– dezinwestycja czyli wycofanie funduszu z przedsięwzięcia

 

FUNDUSZ KAPITAŁOWY ARP

Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA (ARP) jest funduszem typu „seed”. Zajmuje się tworzeniem i rozwojem spółek technologicznych z ponadprzeciętną stopą potencjalnego wzrostu, z wyższym od rynkowego poziomem ryzyka inwestycyjnego. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży aktywów spółek będą przeznaczone na inwestycje w kolejne innowacyjne projekty biznesowe.

Od 2014 roku działalność Funduszu Kapitałowego ARP obejmuje:
– nadzór nad ładem korporacyjnym w spółkach portfelowych, który uwzględnia postanowienia umów inwestycyjnych, politykę ARP oraz postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych
–  nadzór na działalnością operacyjną spółek, poprzez aktywne zaangażowanie w prace ich organów
– zaangażowanie w działalność operacyjną spółek, zmierzającą do wykorzystania efektu synergii spółek w ramach danej branży, w obszarze produktowym oraz sprzedażowym
– aktywne zarządzanie poszczególnymi spółkami przez pracowników działu, w celu wykorzystania ich doświadczenia w zarządzaniu tego typu podmiotami
– wsparcie organów spółek w procesie pozyskiwania kapitału, przede wszystkim o charakterze udziałowym
– zaangażowanie w procesy restrukturyzacyjne, nadzór nad sprzedażą aktywów spółek
– nadzór nad procesem likwidacji spółek
– przygotowywanie oraz realizacja strategii wyjścia ARP ze spółek
– przeprowadzenie procesu sprzedaży aktywów funduszu / aktywów jego spółek
– po uzyskaniu środków finansowych ze sprzedaży – analizowanie nowych projektów inwestycyjnych i dokonywanie kolejnych wejść kapitałowych.

Fundusz zarządzany jest przez Dział Inwestycji Kapitałowych ARP.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Dział Inwestycji Kapitałowych i Konsultingu
Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk
tel. 58 32 33 127, 607-710-170 (dyr. Paweł Zając)
e-mail: pawel.zajac@arp.gda.pl
www.invest.arp.gda.pl