1

Gdyński BiznesMam 4

biznesmam4a

18 września 2017r. ruszyła 4. edycja projektu Gdyński BiznesMam skierowanego do mam planujących rozpoczęcie własnego biznesu.

BiznesMam ma na celu rozbudzenie i uświadomienie w gdyńskich mamach potrzeby działania i ukształtowania pomysłu na własną firmę. Istotą projektu jest pomoc w odnalezieniu źródeł motywacji, nauka skutecznej komunikacji i efektywnego szukania klienta. Sukcesem poprzednich edycji projektu są otwarte i z powodzeniem prowadzone do dnia dzisiejszego firmy Gdyńskich BiznesMam. Na podstawie ich doświadczeń zdobytych w trakcie zakładania i rozwijania swoich działalności gospodarczych, tegoroczna edycja rozszerzona została o case study oraz warsztaty pisania biznesplanu i księgowości. Pogodzenie roli matki z rolą przedsiębiorcy bywa, zwłaszcza na początku tej drogi, niesamowicie trudne, stąd w ofercie również warsztaty motywacyjne.

Projekt przewiduje osiem spotkań warsztatowych, które odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24. Zajęcia prowadzić będą między innymi psychologowie, trenerzy i doradcy biznesowi, przedsiębiorcy-praktycy oraz wizażystka.

Do projektu zgłosić się mogą niepracujące panie, zamieszkałe w Gdyni, które posiadają przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat sześciu. Uczestniczka może przebywać na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym. Na spotkania mamy mogą przyjść z dzieckiem, dla których zapewniona jest opieka animatora.

 Zainteresowana uczestnictwem mama przystępując do projektu zgłasza się na wszystkie z proponowanych warsztatów. Rezultatem tego będzie zwiększenie efektywności spotkań i stworzenie spójnej grupy przedsiębiorczych mam, które mają jeden cel – otwarcie własnej firmy.

4. edycja Projektu „Gdyński BiznesMam” realizowana będzie od 18 września do 29 listopada 2017 roku.
Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.

REGULAMIN PROJEKTU pdf_icon116.png

HARMONOGRAM SZKOLEŃ pdf_icon116.png

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY word (zgłoszenia na m.urban@gdynia.pl do 29 września 2017r.)

Więcej informacji: Magdalena Urban, tel. 58 668 20 23, m.urban@gdynia.pl

GBM_2017_A2-page-001