fbpixel fbpixel
 
 

Gdyński Biznesplan 2010

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz do osób działających już na rynku małych przedsiębiorstw.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zobowiązanie do prowadzenia przyszłej, bądź też przeniesienia obecnej działalności na teren Gminy Gdynia. Pozostałe czynniki określające adresatów Konkursu mają mniejsze znaczenie. Sprawą otwartą jest narodowość, jak również miejsce zamieszkania. Siłą rzeczy jednak – niejako naturalnym zapleczem Konkursu – są osoby młode, wchodzące dopiero na rynek pracy.

Idea Konkursu sprowadza się do umożliwienia realizacji pomysłów biznesowych przez ludzi, którzy albo nie mają jakichkolwiek doświadczeń na tym polu, albo niewielkie i niezbyt udane. Kluczem do powodzenia na rynku jest bowiem dobry, oparty na sprawdzonych zasadach biznesplan!

 

Harmonogram Konkursu GDYŃSKI BIZNESPLAN 2010

Lp.

Czynność

Termin

1. I etap – rejestracja 4 – 31.01.2010
1.1 Zgłoszenie udziału w konkursie na arkuszu informacyjnym – zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie „Gdyński Biznesplan 2010″ – do pobrania ze strony internetowej www.gdynia.pl i www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, pokój nr 524 (V piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
do 31.01.2010
1.2 Ogłoszenie listy uczestników konkursu zakwalifikowanych
do drugiego etapu
5.02.2010
2. II etap – złożenie konkursowych biznesplanów
8.02-31.03.2010
2.1 Przygotowanie biznesplanów i dostarczenie ich przez uczestników konkursu organizatorowi w terminie do dnia 31.03.2010 r.
Konkursowe biznesplany należy wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gdyni,
Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości,
al. Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia
z dopiskiem na kopercie „Gdyński Biznesplan 2010″
lub składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, pokój nr 524,
V p., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Uwaga – w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego – nie późniejsza niż 31.03.2010 r.Uwaga – dla zainteresowanych:
• bezpłatne szkolenia o tworzeniu i zarządzaniu firmą na podstawie jej planu działania prowadzone przez Fundację Gospodarczą – operatora Pomorskiego Miasteczka Zawodów
w Gdyni
• doradztwo z przedsiębiorczości
do 31.03.2010
2.2 Ogłoszenie listy uczestników Konkursu zakwalifikowanych
do trzeciego, finałowego etapu
7.04.2010
3. III etap – finał
8.04 – 31.05.2010
3.1
Ocena biznesplanów przez Jury – ogłoszenie listy finalistów
7.05.2010
3.2. Spotkanie Jury z finalistami
do 21.05.2010
3.3 GALA FINAŁOWA uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu 31.05.2010
image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel