Harmonogram Konkursu „Gdyński Biznesplan 2011″ | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Harmonogram Konkursu „Gdyński Biznesplan 2011″

Lp.
Czynność
Termin
  1.   I etap – rejestracja   03.01 – 31.01.2011
1.1
Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Konkursie „Gdyński Biznesplan 2011” – do pobrania ze strony internetowej www.gdynia.pl i www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, od poniedziałku
do piątku. w godz.  8.00-16.00.

Formularze Zgłoszeniowe można składać w następujący sposób: wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, Gdynia,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
z dopiskiem na kopercie „Gdyński Biznesplan 2011”,
wysłać na adres: biznesplan@gdynia.pl

Uwaga – w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego – nie późniejsza niż 31.01.2011 r.

Uwaga – w przypadku wysyłki drogą elektroniczną decyduje data wpływu na skrzynkę odbiorczą –
nie późniejsza niż 31.01.2011 r., godz. 23.59.

do 31.01.2011
1.2
Ogłoszenie listy uczestników Konkursu zakwalifikowanych do II etapu, którzy zaznaczyli udział
w bezpłatnych szkoleniach oraz ogłoszenie Harmonogramu szkoleń i spotkań z ekspertami.
07.02.2011
 2. II etap – udział w bezpłatnych szkoleniach i złożenie konkursowych biznesplanów   08.02. – 31.03.2011
 2.1 Zgodnie z Regulaminem Konkursu każdy uczestnik, który złożył formularz zgłoszeniowy do udziału
w Konkursie i zaznaczył udział w bezpłatnych szkoleniach, może wziąć udział w jednym, kilku lub wszystkich szkoleniach i spotkaniach z ekspertami.
14.02 – 26.02.2011
 2.2 Przygotowanie biznesplanów i dostarczenie ich przez uczestników Konkursu organizatorowi, w terminie do dnia 31.03.2011 r.

Konkursowe biznesplany można składać w następujący sposób:

wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia

składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni,
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
ul. 10 Lutego 24, Gdynia,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,

z dopiskiem na kopercie „Gdyński Biznesplan 2011

Uwaga – w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego –
nie późniejsza niż 31.03.2011 r.

do 31.03.2011
2.3
Ogłoszenie listy uczestników Konkursu zakwalifikowanych do III, finałowego etapu
07.04.2011
 3.
III etap – finał
08.04. – 31.05.2011
3.1
Ocena biznesplanów przez Jury – ogłoszenie listy finalistów
12.05.2011
3.2
Spotkanie Jury z finalistami
20.05.2011
3.3
GALA FINAŁOWA uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu
 

31.05.2011