Pięć kroków, czyli… | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Pięć kroków, czyli…

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W IX EDYCJI KONKURSU „GDYŃSKI BIZNESPLAN”?


Krok pierwszy

 • Należy przesłać Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Konkursie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2011 r., który jest publikowany na stronach: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz www.gdynia.pl
 • Na formularzu należy podać tytuł projektu, a także nazwisko osoby opracowującej dany pomysł na biznes
  (jeśli będzie to praca zespołowa, odrębny Formularz Zgłoszeniowy powinny przesłać wszystkie osoby biorące udział w projekcie),
 • Formularz Zgłoszeniowy musi być własnoręcznie podpisany przez uczestnika, formularze bez podpisu
  lub z podpisem komputerowym nie będą honorowane,
 • Na formularzu należy zaznaczyć, w którym bezpłatnym szkoleniu lub konsultacjach uczestnik chciałby wziąć udział. Do wyboru są następujące spotkania:
  – zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  – jak napisać biznesplan
  – marketing w firmie
  – źródła finansowania działalności gospodarczej
  – porady doradcy podatkowego
  – porady prawne w prowadzeniu biznesu
  – elementy prawa pracy

Każdy uczestnik może wziąć udział w wybranym jednym spotkaniu, w kilku, bądź też we wszystkich.


Krok drugi

 • Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu, którzy zaznaczyli udział w bezpłatnych konsultacjach
  i szkoleniach, mogą pobrać harmonogram tych spotkań ze stron www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl i www.gdynia.pl , który zostanie umieszczony w dniu 7 lutego 2011 r.


Krok trzeci

 • Warunkiem zakwalifikowania się do kolejnego, III etapu, jest dostarczenie do Organizatora gotowego biznesplanu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2011 r.,
 • Sposób i możliwości dostarczenia gotowego biznesplanu zawarte są w Harmonogramie Konkursu oraz Regulaminie Konkursu.


Krok czwarty

 • Jeśli uczestnik został zakwalifikowany do III etapu (finałowego) zostaje zaproszony na spotkanie z Jury Konkursu, podczas którego zostanie omówiony jego pomysł na biznes.


Krok piąty

 • Wyniki Konkursu są ogłaszane podczas uroczystej Gali Finałowej,
 • Zwycięzcy lub autorzy wyróżnionych biznesplanów otrzymują swoistą przepustkę do świata biznesu – znakomite rekomendacje i wsparcie licznych instytucji.

Wszelkie informacje o Konkursie „Gdyński Biznesplan 2011” udzielane są przez pracowników Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, tel. 58/ 668 20 10 oraz  publikowane są na www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl i www.gdynia.pl .

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX już edycji Konkursu!