Ruszył Konkurs „Gdyński Biznesplan 2011″ | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Ruszył Konkurs „Gdyński Biznesplan 2011″

Biznes_Plan_plakat_flat

Konkurs „Gdyński Biznesplan 2011” adresowany jest – tak jak do tej pory – przede wszystkim do osób nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz do osób działających już na rynku małych przedsiębiorstw. Idea konkursu sprowadza się do umożliwienia wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na konkretną działalność gospodarczą. Konkurs ma wesprzeć indywidualną przedsiębiorczość jego uczestników w zakresie samorealizacji na rynku pracy, pomóc w redukcji stopy bezrobocia.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu IX edycja Konkursu „Gdyński Biznesplan 2011” zostanie przeprowadzona w trzech etapach na terenie Gminy Gdynia w terminie 03.01-31.05.2011 r.


W etapie I
, w dniach 03.01-31.01.2011 r. uczestnicy konkursu złożą Organizatorowi (tj. Gminie Miasta Gdyni) Formularze Zgłoszeniowe do udziału w Konkursie do pobrania ze strony internetowej www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl lub strony miasta www.gdynia.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 (budynek PLO), Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Formularze Zgłoszeniowe można składać w następujący sposób:

 • wysłać drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta Gdyni,
  Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
  ul. 10 Lutego 24,
  81-364 Gdynia
 • wysłać drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta Gdyni,
  Kancelaria Ogólna,
  al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
  81-382 Gdynia
 • składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni,
  Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
  ul. 10 Lutego 24,
  81-364 Gdynia,
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
  z dopiskiem na kopercie „Gdyński Biznesplan 2011”,
 • wysłać na adres: biznesplan@gdynia.pl

Uwaga – w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego – nie późniejsza niż 31.01.2011 r.
Uwaga – w przypadku wysyłki drogą elektroniczną decyduje data wpływu na skrzynkę odbiorczą – nie późniejsza
niż 31.01.2011 r., godz. 23.59.
W etapie II, który odbędzie się w dniach 08.02-31.03.2011 r., uczestnicy dostarczają przygotowane biznesplany Organizatorowi tj. Urzędowi Miasta Gdyni w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2011 r.

Konkursowe biznesplany można składać w następujący sposób:

 • wysłać drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta Gdyni,
  Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
  ul. 10 Lutego 24,
  81-364 Gdynia,
 • wysłać drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta Gdyni,
  Kancelaria Ogólna,
  al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
  81-382 Gdynia,
 • składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni,
  Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
  ul. 10 Lutego 24,
  81-364 Gdynia,
  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
  z dopiskiem na kopercie „Gdyński Biznesplan 2011”.

Uwaga – w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego – nie późniejsza niż 31.03.2011 r.

Podczas tego etapu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia i spotkania z ekspertami w następujących zakresach tematycznych:

 • zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – szkolenie,
 • jak napisać biznesplan – szkolenie,
 • marketing w firmie – szkolenie,
 • źródła finansowania działalności gospodarczej – szkolenie,
 • porady doradcy podatkowego – spotkanie z ekspertem,
 • porady prawne w prowadzeniu biznesu – spotkanie z ekspertem,
 • elementy prawa pracy – szkolenie.

Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym, w kilku bądź też we wszystkich szkoleniach i/lub spotkaniach.


Etap III
przeprowadzony w dniach 08.04-31.05.2011 r. zakończy się uroczystym ogłoszeniem wyników Konkursu,
które odbędzie się podczas Gali Finałowej w dniu 31.05.2011 r.

Dla laureatów Konkursu „Gdyński Biznesplan” przewidziano wiele cennych nagród i form wsparcia ich pomysłu biznesowego, m.in. dla zwycięzcy konkursu:

 • 25 tysięcy złotych na rozwój firmy,
 • nieodpłatny udział w podyplomowych studiach menedżerskich „Europejski Model Zarządzania” ,
 • bezpłatny udział w coachingu „Angielski w biznesie z indywidualnym trenerem”.

Nagrody rzeczowe – przydatne w biznesie – to: notebook z Internetem opłaconym na rok oraz urządzenie wielofunkcyjne, notebook z drukarką, telefon komórkowy z zestawem telekart.
Pozostałe nagrody to: poręczenia kredytów, pożyczki z  Pomorskiego Funduszu Kredytowego, dotacje dla osób niepełnosprawnych, bezpłatna obsługa prawno-księgowa, status partnera w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, pomoc w napisaniu wniosku o charakterze inwestycyjnym o dotację z Unii Europejskiej, bezpłatny hosting strony internetowej przez okres dwóch lat czy nieodpłatne, roczne prowadzenie rachunku bankowego w Nordea Bank Polska S.A.

Finaliści Konkursu spełniający wymogi projektu opracowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. finansowanego
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 3.1, mogą otrzymać rekomendację do udziału
w procesie preinkubacji w ramach funduszu kapitałowego działającego w ramach ARP S.A. inwestującego w projekty innowacyjne. W procesie tym ARP S.A. zapewnia wsparcie rzeczowe, eksperckie i finansowe, polegające m.in.
na bezpłatnym udostępnieniu powierzchni biurowej wraz z wyposażeniem biurowym, oraz zapewnieniu również bezpłatnych usług doradczych z zakresu m.in. transferu technologii, analizy rynkowej, finansowej czy prawnej.
W przypadku pozytywnej weryfikacji biznesplanu uzyskanej w trakcie procesu preinkubacji fundusz kapitałowy ARP S.A. deklaruje zainwestowanie do kwoty 200.000 EUR w spółkę tworzoną na bazie zgłoszonego przez finalistę biznesplanu.
Dodatkowo finaliści Konkursu będą mogli skorzystać z bezpłatnej, półrocznej opieki doradcy Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
Pomocne w przygotowaniu biznesplanu są bezpłatne szkolenia dla uczestników konkursu.
Dla uczestników zakwalifikowanych do finałowej dziesiątki Konkursu i zamieszkałych poza woj. pomorskim gwarantowany jest nocleg w Hotelu Hotton w Gdyni.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu „Gdyński Biznesplan 2011”

Ulotka „Gdyński Biznesplan 2011”

Organizator

 

 

 

              

 

 

 

Patroni medialni

 

 

 

 

 

Sponsorzy oraz Partnerzy

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci poprzednich edycji Konkursu

„Gdyński Biznesplan”