Lista osób zakwalifikowanych do II etapu | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu

bb12_podglad_bez partnerów

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do czternastej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan”!

Do końca stycznia otrzymaliśmy aż 506 formularzy zgłoszeniowych.
– kategoria OPEN – 317 osób
– kategoria PRZEDSIĘBIORCZY STUDENT – 104 osoby
– kategoria INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE – 85 osób

Wszystkim bardzo dziękujemy za włączenie się do działania i życzymy powodzenia!

Poniżej podajemy listę osób, które zakwalifikowały się do II etapu Konkursu Gdyński Biznesplan 2016 z podziałem na kategorie.

Lista uczestników_Open

Lista uczestników_Przedsiębiorczy_Student

Lista uczestników_Innowacyjne_Rozwiązania

Szczegółowe informacje o 2-dniowych szkoleniach podamy już w poniedziałek 8 lutego.

Wszyscy uczestnicy Konkursu, którzy zakwalifikowali się do II etapu mają czas do dnia 31 marca 2016 roku na przygotowanie biznesplanów w formie papierowej i na nośniku CD w kategorii wybranej podczas rejestracji i dostarczenie ich organizatorowi.

Konkursowe biznesplany można składać osobiście lub drogą pocztową w następujących miejscach:
•    Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub
•    Urząd Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Gdyński Biznesplan 2016″ oraz nazwa wybranej kategorii Konkursu.
Uwaga – w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego – nie późniejsza niż 31.03.2016 r.!

GDYŃSKI BIZNESPLAN 2016 – WIĘCEJ INFORMACJI