1

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do siedemnastej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan”!

Do końca stycznia otrzymaliśmy 216 formularzy zgłoszeniowych.

Bezpłatne szkolenia i spotkania z ekspertami dla osób, które w formularzu zgłoszeniowym wyraziły chęć wzięcia w nich udziału,  odbędą się w dniach 25 lutego – 06 marca br. Harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie, zapisy odbywać się będą wyłącznie przez portal evenea.pl (start zapisów 6 lutego o godz. 8.00). Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona.

Wszyscy uczestnicy Konkursu, którzy zakwalifikowali się do II etapu mają czas do dnia 10 kwietnia 2019 roku na przygotowanie biznesplanów w formie papierowej oraz na nośniku CD i dostarczenie ich organizatorowi.

Konkursowe biznesplany można składać osobiście lub drogą pocztową w następujących miejscach:
•    Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 lub
•    Urząd Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00 z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Gdyński Biznesplan 2019″.
Uwaga – w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego – nie późniejsza niż 10.04.2019r.!

Wszystkim bardzo dziękujemy za włączenie się do działania i życzymy powodzenia!