fbpixel fbpixel
 
 

Nagrody

KONKURS GDYŃSKI BIZNESPLAN 2019

NAGRODY

 

L.P. NAGRODA PARTNER
NAGRODA GŁÓWNA
1. nagroda finansowa w wysokości 30 tysięcy PLN (brutto) na rozwój własnej firmy PKO Bank Polski S.A.
2. laptop z drukarką RADMOR S.A.
3. czytnik Kindle REFINITIV
4. bezpłatny udział jednej osoby w podyplomowych studiach menedżerskich „Europejski Model Zarządzania” w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów – o ile osoba ta wyrazi chęć podjęcia takich studiów i spełni kryteria naboru. Jeśli laureatem nagrody będzie zespół kliku osób to udział w podyplomowych studiach menedżerskich może zostać podzielony na kilka bloków tematycznych, bądź studia mogą być podjęte przez wybranego przez zespół jednego Uczestnika. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
5. bezpłatny udział w wybranych przez siebie studiach podyplomowych organizowanych w WSB (oferta 70 kierunków). Jeżeli laureatem będzie zespół (2 lub więcej osób), to z nagrody mogą skorzystać maksymalnie dwie osoby – zespół podejmie decyzję o tym, które z osób skorzystają z nagrody. Wyższa Szkoła Bankowa

 

6. bon do Media Markt o wartości 1000 zł
7. poręczenie kredytu na realizację zwycięskiego biznesplanu (o ile uzyska pozytywną aprobatę banku) Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
8. zwolnienie od opłaty prowizyjnej pobieranej przy uruchomieniu pożyczki oraz nieodpłatna ocena i rekomendacja wniosku o pożyczkę za pośrednictwem PFP Sp. z o.o. (ocena pożyczki zgodnie z procedurami Funduszu) Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
9. bezpłatne korzystanie ze stanowiska pracy w Strefie Startup Gdynia (coworking) w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia przez 1 rok (z dostępem do bezprzewodowego internetu, sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych), pod warunkiem możliwości otrzymania przez laurata pomocy de minimis i rejestracji działalności w Gdyni oraz gwarancja bezpłatnego udziału w warsztatach i konsultacjach przez 1 rok lub biuro w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia (jeden lokal) wraz z ofertą wsparcia na preferencyjnych warunkach do 3 lat oraz częściowe zwolnienie z kosztów najmu przez 1 rok, pod warunkiem możliwości otrzymania przez laureata pomocy de minimis i zarejestrowania działalności w Gdyni pod adresem PPNT Gdynia Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
10. hosting strony internetowej przez okres 2 lat i Program Systim do zarządzania firmą z licencją na 1 rok Enadis Sp. z o.o.
11. doradztwo prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa ochrony danych osobowych w wymiarze 25 h do wykorzystania przez laureata w okresie 1 roku od daty ogłoszenia zwycięzców NOVATORIUS Mateusz Woźniak Centrum Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii
12. roczna obsługa prawna i księgowa dla laureata konkursu w zakresie działalności gospodarczej wyróżnionej w konkursie Apoyo Group, której członkiem jest Wałdowska, Jakubiak Radca prawny i Adwokat sp.p.

NAGRODA POZA REGULAMINEM

13. promocja nagrodzonych przedsięwzięć biznesowych w mediach w ramach ustalonych przez Organizatora Urząd Miasta Gdyni
NAGRODY DLA WYRÓŻNIONYCH

nagrody mogą zostać podzielone na maksymalnie 3 projekty, w zależności od oceny i punktów uzyskanych na posiedzeniu Kapituły Jury.

1. nagroda finansowa w wysokości 15 tysięcy PLN (brutto) na rozwój własnej firmy PKO Bank Polski S.A.
2. bezpłatny udział w wybranych przez siebie studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
3. bezpłatny udział w wybranych przez siebie studiach podyplomowych organizowanych w WSAiB w Gdyni Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
4. poręczenie kredytu na realizację zwycięskiego biznesplanu (o ile uzyska pozytywną aprobatę banku) Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
5. zwolnienie od opłaty prowizyjnej pobieranej przy uruchomieniu pożyczki oraz nieodpłatna ocena i rekomendacja wniosku o pożyczkę za pośrednictwem PFP Sp. z o.o. (ocena pożyczki zgodnie z procedurami Funduszu) Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
6. bezpłatne korzystanie ze stanowiska pracy w Strefie Startup Gdynia (coworking) w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia przez 1 rok (z dostępem do bezprzewodowego internetu, sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych), pod warunkiem możliwości otrzymania przez laureata pomocy de minimis i rejestracji działalności w Gdyni oraz gwarancja bezpłatnego udziału w warsztatach i konsultacjach przez 1 rok Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
7. hosting strony internetowej przez okres 2 lat i Program Systim do zarządzania firmą z licencją na 1 rok Enadis Sp. z o.o.
8. promocja nagrodzonych przedsięwzięć biznesowych w mediach w ramach ustalonych przez Organizatora Urząd Miasta Gdyni
INNE
Finaliści Konkursu będący osobami niepełnosprawnymi i spełniający wymogi wynikające z ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. 2018 poz. 511 ze zm.) mogą również otrzymać rekomendację do uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Prezydenta Miasta Gdyni Urząd Miasta Gdyni

 

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel