fbpixel fbpixel
 
 

Struktura biznes planu

STRUKTURA BIZNES PLANU

I. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Krótki opis rynku i produktu
2. Informacje o źródłach finansowania i wysokości potrzebnych nakładów finansowych
3. Opis przedsiębiorcy / osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia

II. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA FIRMY
1. Forma prawna i data założenia firmy /istniejącej lub planowanej/
2. Najważniejsze osiągnięcia firmy / osoby planującej swoją działalność
3. Zamierzenia na przyszłość / wizja / misja / cele działania

III. ZAŁOŻENIA PLANU STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Krótki opis otoczenia firmy, jej zasobów i celów przedsiębiorcy
2. Wybór strategii działania / niszowa / najwyższa jakość / masowa
3. Wdrażanie strategii

IV. PLAN TECHNICZNY
1. Opis produktu / usługi
2. Strategia produkcji / świadczenia usług
3. Majątek produkcyjny
4. Poziom zapasów / wyrobów gotowych / materiałów / surowców
5. Kluczowi dostawcy
6. Zdolności produkcyjne i plan produkcji / świadczenia usług
7. Koszty produkcji / świadczenia usług

V. PLAN MARKETINGOWY
1. Analiza rynku /segmentacja / Kluczowi Klienci / trendy – prognozy w branży / konkurencja / analiza SWOT
2. Ceny wyrobów / usług planowane zmiany cen / rabaty / akcje cenowe
3. Zasady dystrybucji / kanały dystrybucji / kooperacja
4. Reklama i promocja sprzedaży / formy promocji / materiały promocyjne / dobór mediów

VI. PLAN ORGANIZACYJNY
1. Organizacja pracy i zasoby ludzkie
2. Kalendarz organizacyjny
3. Koszty zatrudnienia

VII. PLAN FINANSOWY
1. Koszty uruchomienia przedsięwzięcia
2. Źródła finansowania
3. Koszty bieżące
4. Szacowanie przychodów
5. Rachunek wyników

VIII. WNIOSKI I PODSUMOWANIE
1. Potencjalne zagrożenia i sposób radzenia sobie z nimi

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel