Regulamin Konkursu GB 2020

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE ZMIENIONYM REGULAMINEM KONKURSU GDYŃSKI BIZNESPLAN 2020

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH BIZNESPLANY!

W związku z nowymi zasadami funkcjonowania Urzędu Miasta Gdyni w obliczu zagrożenia zarażeniem się koronawirusem, uprzejmie informujemy, iż gotowe biznesplany w formie papierowej i na nośniku CD należy dostarczyć organizatorowi (drogą pocztową lub osobiście) w terminie do dnia 30.06.2020 r. na jeden z następujących adresów:
• Urząd Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia lub
• Urząd Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Gdyński Biznesplan 2020″.

W przypadku biznesplanów przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego – nie późniejsza niż 30.06.2020 r.