fbpixel fbpixel
 
 

Edycja 2016

plakat_Konkurs_prezydentaNapisałeś ciekawą pracę magisterską/inżynierską lub doktorską z zakresu rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni i otrzymałeś wynik bardzo dobry? Obroniłeś ją między 1 stycznia a 31 grudnia 2015 roku? Zgłoś się do konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni i wygraj 5000 zł!

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza Konkurs  na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni.

Akcja ma na celu aktywizację środowiska akademickiego: pracowników naukowych i studentów do podejmowania w pracach dyplomowych tematyki ekonomicznej dotyczącej Miasta Gdyni.
Konkurs ma umożliwić młodym, kreatywnym i wykształconym osobom włączenie się w proces twórczego i innowacyjnego kształtowania polityki rozwoju gospodarczego Miasta.

Prace konkursowe można składać w dwóch kategoriach: praca dyplomowa inżynierska lub magisterska oraz praca dyplomowa doktorska. Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Miasta Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd Miasta planami i programami.

Zgłoszenia prac dyplomowych do Konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac oraz uczelnie, promotorzy i recenzenci, za potwierdzoną, pisemną zgodą autorów.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą do dnia 30 czerwca 2016 roku na adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ; 81-382 Gdynia, Wydział Polityki Gospodarczej lub ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, Wydział Polityki Gospodarczej z dopiskiem: „Konkurs – praca dyplomowa”. Przy wysyłce drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Można także dostarczyć prace do dnia 30 czerwca 2016 roku osobiście do Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Regulamin Konkursu, Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami uczestnika Konkursu dostępne są na stronach internetowych www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz www.gdynia.pl.

Formularz zgłoszeniowy_o nagrodę prezydenta

Regulamin konkursu_o nagrodę prezydenta

Ogłoszenie wyników :

Na podstawie § 4 ust. 6 i § 5 ust. 3 Regulaminu Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni – edycja 2016 r. Komisja Konkursowa postanowiła odstąpić od przyznania nagrody w tegorocznej edycji konkursu z uwagi na brak pracy zasługującej na to wyróżnienie.

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel