fbpixel fbpixel
 
 

Edycja 2017

plakatA4_drukCMYK

Decyzją Prezydenta Miasta Gdyni (Zarządzenie nr 6713/17/VII/M) w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu o nagrodę PREZYDENTA Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni, Komisja Konkursowa zadecydowała o nieprzyznawaniu nagrody w tegorocznej edycji Konkursu.

 Uczestnicy mogą odebrać swoje prace dyplomowe w terminie do dnia 31 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni w dwóch kategoriach:
• praca dyplomowa inżynierska lub magisterska,
• praca dyplomowa doktorska,

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Miasta Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd Miasta planami i programami.

W ocenie prac Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę m. in. na:
• możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju Miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
• twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem Miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Miasta Gdyni;
• innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
• aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju Miasta.

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie ostatnich pięciu lat  poprzedzających datę ogłoszenia Konkursu tj. w okresie między 01 stycznia 2012 r. a 31 grudnia 2016 r.  Do Konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni zostanie przeprowadzony w 3 etapach w okresie od kwietnia do listopada 2017 roku:
• I etap Konkursu – składanie prac dyplomowych do dnia 30 czerwca 2017 roku.
• II etap Konkursu – ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do dnia 10 listopada 2017 roku.
• III etap Konkursu – ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród do dnia 28 listopada 2017 roku.

Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:
• w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000,00 PLN brutto,
• w kategorii prac dyplomowych doktorskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000,00 PLN brutto.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy pdf_icon116.png

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel