fbpixel fbpixel
 
 

Edycja 2018

Marek Rybiński wygrał konkurs o nagrodę prezydenta na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni.

eee5e7547e03dca9b151fe2caffa7913

Funkcjonowanie miasta nocą w kontekście idei smart city”. Oto tytuł zwycięskiej pracy dyplomowej, która zdobyła uznanie komisji, a jej autor otrzymał nagrodę prezydenta Gdyni.

Nowatorska, nawiązująca do idei inteligentnych miast zarządzanych przy wykorzystaniu współczesnych elementów technologicznych, oferowanych przez najnowsze technologie (w tym IT), zgodnie z zasadami ekologii, zachowująca jednocześnie tendencję do oszczędności zasobów i uzyskiwania oczekiwanych efektów – tak komisja m.in. uzasadniała swój wybór.

W mojej pracy chciałem pokazać, jak za pomocą inteligentnego oświetlenia poprawić zarówno jakość przestrzeni, a także wpłynąć na aspekt energooszczędności – mówi Marek Rybiński, zwycięzca konkursu.Są to korzyści finansowe gwarantujące nawet do 50 proc. zwrotu kosztów w zarządzaniu energią. Mechanizmy włączania, wyłączania, ściemniania powodują, że w mieście zużywana jest mniejsza ilość energii, a te środki mogą być przeznaczone na inne cele. W mojej pracy napisałem też o identyfikacji przestrzeni kolorem światła. Inteligentne oświetlenie wpływa na to, że możemy dobierać różnego rodzaju kolory dla różnych dzielnic. To powoduje, że mieszkańcy bardziej identyfikują się z daną przestrzenią.

 

https://www.gdynia.pl/storage/uzytkownicy/galeriagdynia%40gmail.com/FILMY/2018-10-17%20nagrody%20prace%20magisterskie/Nagrody.mp4?_=1

Autor wskazał Gdynię jako pierwsze i jedyne dotychczas miasto w Polsce i Europie Wschodniej, które otrzymało od „World Council on City Data” w maju 2017 r. certyfikat miasta inteligentnego ISO 37120 – możemy przeczytać w uzasadnieniu komisji. – Przedstawił także wszystkie dotychczasowe działania miasta w tym kierunku. Następnie – rozwijając ten nurt, zaproponował autorski pomysł i model inteligentnego oświetlenia Gdyni. Zaproponował cztery etapy jego wdrażania. Faza trzecia pozwoli na wykreowanie ogólnych założeń dla strategii oświetlenia oraz stworzy podział miasta na obszary funkcjonalne w taki sposób, aby każda jednostka posiadała w oświetleniu elementy charakterystyczne, dające możliwość identyfikacji mieszkańców z daną dzielnicą. Zakłada także różnorodne scenariusze wdrażania programu inteligentnego oświetlenia. Etap czwarty to szczegółowe wytyczne, gdzie zadecyduje się o takich elementach, jak barwa światła dla różnych punktów w przestrzeni, scenariusze oświetlenia w zależności od różnych wydarzeń takich jak koncerty, święta itp. oraz wyznaczania miejsc, dla których istnieje możliwość wdrażania systemu ściemniania światła, bądź jego uruchamiania w zależności od obecności użytkowników. Wszystkie te działania mają na celu kompleksową poprawę funkcjonowania miasta  nocą, co powinno stanowić kolejny, niezwykle istotny krok we wdrażaniu w Gdyni idei smart city.

W tym roku po raz trzeci ogłoszono konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju miasta.

Dziś poznaliśmy laureatów konkursu o najlepszą pracę, która podsumowuje okres edukacji na poziomie wyższym, która dotyka Gdyni i nowoczesnych wyzwań – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – To są znakomite prace i bardzo ciekawe pomysły. Na pewno będziemy je wykorzystywać w budowaniu przyszłości miasta, ale też zaprosiłem dziś tych młodych autorów do tego, aby podjęli z nami współpracę. Potrzebujemy wielu fajnych idei, takich które patrzą na Gdynię w przyszłości, patrzą z perspektywy kolejnych 20, 30 lat, a takie są te prace. Stąd z wielką radością gratulowaliśmy sukcesu zapraszając do dalszej pracy na rzecz rozwijania naszego miasta.

Do udziału w konkursie można było zgłaszać prace w dwóch kategoriach: dyplomowa inżynierska lub magisterska oraz dyplomowa doktorska, których obrona odbyła się w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, tj. między 1 stycznia 2013 roku, a 16 lipca 2018 r., będącym dniem zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych.
Do konkursu można było zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą.

W rezultacie zakwalifikowano dziewięć prac. W ich ocenie komisja konkursowa brała pod uwagę:

· możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
· twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Gdyni;
· innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
· aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju metropolii.

W skład komisji konkursowej weszli: Katarzyna Gruszka – przewodnicząca oraz członkowie – Beata Grzegorska, Agnieszka Kukiełko i Joanna Skibińska-Buryn. Zewnętrzną ocenę ekspercką wykonał prof. zw. dr hab. Tadeusz Palmowski – gdynianin, kierownik Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego, autor licznych publikacji o Gdyni.

Komisja jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu nagrody głównej w wysokości 5000 zł Markowi Rybińskiemu za pracę magisterską pt. „Funkcjonowanie miasta nocą w kontekście idei smart city”.

Komisja zdecydowała również o przyznaniu trzech wyróżnień po 1500 zł:

Kamili Szmytkowskiej za pracę magisterską pt. „Polityki i praktyki zarządzania mobilnością w centrach miast. Przykład Gdyni.”

Mateuszowi Chorabikowi za pracę inżynierską pt. „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części Śródmieścia Morskiego w Gdyni”.

Katarzynie Ostojskiej i Dianie Płotce za pracę inżynierską pt. „Koncepcja zagospodarowania Osiedla Meksyk w Gdyni”

Tekst i zdjęcia: www.gdynia.pl

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel