fbpixel fbpixel
 
 

Edycja 2019

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni w dwóch kategoriach:

 • praca dyplomowa inżynierska lub magisterska
 • praca dyplomowa doktorska.

Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Miasta Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd Miasta planami i programami.

W ocenie prac, Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę m. in. na:

 • możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju Miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
 • twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem Miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Miasta Gdyni;
 • innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
 • aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju Miasta.

W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, których obrona odbyła się w okresie poprzedzającym datę ogłoszenia Konkursu tj. w okresie między: 01 stycznia 2014 r., a 15 lipca 2019 r.  Do Konkursu można zgłaszać prace obronione na ocenę bardzo dobrą lub wyższą, jeżeli dana uczelnia dysponuje inną skalą ocen.

Prace konkursowe wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą lub dostarczyć osobiście  do dnia 19 lipca 2019 roku.

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni zostanie przeprowadzony w 3 etapach:

 • I etap Konkursu – składanie prac dyplomowych do dnia 19 lipca 2019 roku.
 • II etap Konkursu – ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do dnia 12 listopada 2019 roku.
 • III etap Konkursu – ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród:
  do dnia 29 listopada 2019 roku.

Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:

 • w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – nagroda finansowa w wysokości
  5 000,00 PLN;
 • w kategorii prac dyplomowych doktorskich – nagroda finansowa  w wysokości 5 000,00 PLN;

Regulamin Konkursu

Formularz Zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel