1

Formularz zgłoszeniowy

FB-zdjecie-w-tle-1

Formularz zgłoszeniowy do konkursu KURS NA BIZNES – pobierz

word

(DOC, 169 KB)

Formularz zgłoszeniowy powinien być przesłany w formie pliku PDF, ewentualnie w jednym z formatów pakietu MS Office. Do Formularza zgłoszeniowego można dołączać dodatkowe materiały (np. tabele, grafiki, zdjęcia itp), które są rozwinięciem lub uzupełnieniem treści biznesplanu zawartego w Formularzu. Wielkość załączników nie może przekroczyć łącznie 20 MB. Dopuszczalna ilość załączników – 5, łącznie z treścią podstawową biznesplanu (czyli Formularza zgłoszeniowego).

Zanim prześlesz zgłoszenie zapoznaj się z poniższą instrukcją:
Instrukcja wypełnienia Formularza zgłoszeniowego (PDF, 116 KB).

Pamiętaj, że Formularz jest formą biznesplanu, a w jego wypełnieniu pomoże Ci nasze konkursowe szkolenie:
Zabłyśnij swoim biznesplanem!, które dostępne jest do końca maja, na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w formie e-learningu.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail:
kursnabiznes@gdynia.pl w terminie do dnia 15.05.2023 r.
(decyduje data wpływu).

Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przekazanie go Organizatorowi jest tożsame z akceptacją Regulaminu oraz zgłoszeniem udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie – w tym przepisów RODO.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi do 05.06.2023 r.