Dokumenty rekrutacyjne

Aby przystąpić do Projektu należy wypełnić poniższe dokumenty rekrutacyjne i w oryginale dostarczyć Lokalnemu Animatorowi:

Magdalena Urban
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24, pok. 05
tel. 58 668 20 23, 887 448 873

W razie problemów, czy niepewności związanych z dokumentacją prosimy o kontakt.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  • OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
  • FORMULARZ DE MINIMIS 
  • OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
  • UMOWA WSPARCIA
  • ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH
  • REGULAMIN PROJEKTU