fbpixel fbpixel
 
 

Lean Management na listopadowym spotkaniu Platformy „Klucz”

21 listopada w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości miało miejsce spotkanie Platformy z zagadnieniem Lean Management.

Zaproszony gość, Dariusz Gliński warsztatowo przedstawił nowoczesne sposoby zarządzania firmą celem osiągnięcia jak największej efektywności. W myśl filozofii Lean Management  jakość sprowadza się do stylu postępowania, ciągłego niekończącego się  procesu ulepszania. Podstawową regułą jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć do ustawicznego podnoszenia jakości firmy i produktu. Polega to na włączeniu wspólnego procesu myślowego na każdym etapie produkcji lub usługi. Jest odpowiedzią na zautomatyzowane, tradycyjne podejście do produkcji masowej, które ogranicza lub eliminuje potrzebę świadomej oceny wykonywanego zadania. Wskazuje, że najskuteczniejszym sposobem dochodzenia do celu jest wykonywanie powoli drobnych kroczków na każdym etapie produkcji lub usługi przy zaangażowaniu wszystkich pracowników z tego obszaru.
Celem Lean Management jest ograniczenie marnotrawstwa. Oczekiwane korzyści to: wysoka jakości procesów, produktów i usług, racjonalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, redukcja zapasów itd. Można to otrzymać dzięki zastosowaniu filozofii Kazeina, standaryzowania pracy według metody 5S,  wdrożenie programu działań naprawczych np.: KAIZEN, Lean Manufacturing, Six Sigma.

Dziękujemy za spotkanie i już dziś zapraszamy na kolejne. Tym razem spotkamy się w środę, 14 grudnia. Szczegóły wydarzenia wkrótce!

obraz-008

obraz-010

obraz-014

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel