fbpixel fbpixel
 
 

V spotkanie Platformy uwieńczone Dekalogiem

„ Ludzie, którzy obierają wspólny kierunek  i posiadają poczucie wspólnoty mogą szybciej i łatwiej osiągnąć swój cel, ponieważ się nawzajem napędzają”.

Kolejne, piąte już spotkanie Platformy Mikroprzedsiębiorczości „KLUCZ” odbyło się 21 kwietnia. Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali pojawiające się możliwości uzyskania dotacji na rozwój działalności, które pojawiły się w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.  Mateusz Ścisło – Prezes Zarządu Innovative Solutions Sp. z o.o. szczegółowo omówił dwa konkursy dla pomorskich przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego, które pojawią się w II kwartale tego roku.
1/ OP 2 Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 2,2 Inwestycje Profilowane
Konkurs adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa pomorskiego. W ramach konkursu finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza- ułatwiające poszerzenie rynków zbytu, wachlarzu usług lub produktów bądź znaczną poprawę ich jakości.
2/OP 1 Komercjalizacja Wiedzy , Poddziałanie 1.1 Ekspansja przez innowacje
Wsparcie kierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R i ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji.
Inteligentne specjalizacje naszego województwa nie zostały jeszcze oficjalnie zatwierdzone.
Niemniej wskazane zostały jako:
1.    Technologie off-shore i portowo-logistyczne
2.    Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie
3.    Technologie efektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw
4.    Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się

Istotnym punktem spotkania Platformy, było zakończenie prac nad Dekalogiem etyki i kultury w biznesie  Platformy Mikroprzedsiębiorczości „KLUCZ”.  Dekalog jest dokumentem, którego istotą jest zachowanie, wdrażanie i operowanie właściwych postaw przedsiębiorcy w obszarze gospodarczym.  Jest propozycją i jednocześnie wymogiem zachowania, zbiorem zasad pod którymi podpisują się członkowie Platformy.  Społeczność „Klucza”  to przedsiębiorcy realizujący politykę prowadzenia firmy z utrzymaniem postaw społecznej odpowiedzialności biznesu.

Link do dekalogu
Link do strony Mateusza Ścisło www.inno-solutions.biz

Obraz 039 Obraz 053

Wspólnota – Współdziałanie – Wsparcie

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel