fbpixel fbpixel
 
 

Formy wsparcia

KURSY/ SZKOLENIA:

 • Regulamin uczestnictwa w kursach/ szkoleniach
 • Umowa uczestnictwa w kursie/ szkoleniu
 • Harmonogram szkolenia
 • Wniosek o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji kursu/ szkolenia

STAŻ ZAWODOWY:

 • Regulamin odbywania stażu
 • Umowa w sprawie organizacji stażu zawodowego
 • Umowa w sprawie uczestnictwa w stażu
 • Wzór umowy pomiędzy UP a Stażodawcą
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Stażodawcy
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Stażysty
 • Program stażu
 • Wniosek o dni wolne
 • Wzór zaświadczenia ze stażu
 • Umowa powierzenia danych osobowych
 • Wnioski do umowy uczestnictwa w stażu – zwrot kosztów dojazdu
 • Wniosek o udzielenie dni wolnych
 • Lista obecności opiekuna stażu
 • Miesięczny dziennik stażu

ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE:

 • Regulamin odbywania subsydiowanego zatrudnienia
 • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
 • Umowa w sprawie udzielenia pomocy de minimis
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych
 • Wniosek o udostępnienie wstępnych informacji o uczestnikach
 • Wniosek o zwrot poniesionych kosztów
 • Oświadczenie
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy
 • Karta oceny formalnej
image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel