Formy wsparcia | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Formy wsparcia

KURSY/ SZKOLENIA:

 • Regulamin uczestnictwa w kursach/ szkoleniach
 • Umowa uczestnictwa w kursie/ szkoleniu
 • Harmonogram szkolenia
 • Wniosek o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji kursu/ szkolenia

STAŻ ZAWODOWY:

 • Regulamin odbywania stażu
 • Umowa w sprawie organizacji stażu zawodowego
 • Umowa w sprawie uczestnictwa w stażu
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Stażodawcy
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Stażysty
 • Program stażu
 • Wnioski do umowy w sprawie organizacji stażu
 • Wzór zaświadczenia ze stażu
 • Umowa powierzenia danych osobowych
 • Wnioski do umowy uczestnictwa w stażu
 • Wniosek o udzielenie dni wolnych
 • Miesięczny dziennik stażu