Formy wsparcia | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Formy wsparcia

KURSY/ SZKOLENIA:

  • Regulamin uczestnictwa w kursach/ szkoleniach
  • Umowa uczestnictwa w kursie/ szkoleniu
  • Harmonogram szkolenia
  • Wniosek o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji kursu/ szkolenia