fbpixel fbpixel
 
 

Dokumenty projektowe

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi:

REGULAMIN PROJEKTU

ZAŁ.1 – Formularz zgłoszeniowy

W związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego osoby składające formularz zgłoszeniowy do Projektu 30+ na start (II)” jako osoby bezrobotne, które zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, winny wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zaświadczenie o statusie na rynku pracy. Dokument powinien być wystawiony na dzień przystąpienia do projektu (tj. dzień z którym podpisana będzie umowa uczestnictwa). Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy mogą przedstawić zaświadczenie o swoim statusie wydane przez właściwy urząd pracy.

Pismo Instytucji

ZAŁ.2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbiorów RPO WP na lata 2014-2020- dane uczestników indywidualnych

ZAŁ.3 – Oświadczenie Uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

ZAŁ.4 – Formularz danych osobowych SL 2014

ZAŁ.5 – Oświadczenie osoby pracującej 

ZAŁ.6 – Oświadczenie osób ubogich pracujących

ZAŁ.7 – Wzór zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku

ZAŁ.8 – Umowa uczestnictwa

ZAŁ.9 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 

ZAŁ.10 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu własnym środkiem transportu

ZAŁ.11 – Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

ZAŁ.12 – Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach Osi Priorytetowych 3,5,6 RPO WP 2014-2020nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie

ZAŁ.13 – Oświadczenie COVID-19

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe do projektu należy składać w Biurze Projektu – Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (Gdynia,  ul. 10 Lutego 24).

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel