Etapy Projektu | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Etapy Projektu

Etap I rekrutacji obejmuje dwie części:
1) część I:
a) Zgłoszenia formularzy w okresie od 10.03.2014 r. do 30.04.2014 r.
b) Ocena formalna i merytoryczna formularzy
c) Sporządzenie listy uczestników zakwalifikowanych do II części rekrutacji w terminie                                                      do 07.05.2014 r.
2) część II:
a) Test i rozmowa z doradcami w terminie od 08.05.2014 r. do 14.05.2014 r.
b) Sporządzenie listy uczestników zakwalifikowanych do II etapu w terminie do 15.05.2014 r.

Etap II obejmuje wsparcie szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości w okresie od 16.05.2014 r. do 23.05.2014 r.

III Etap to złożenie pomysłów na biznes (biznesplanów) w terminie do 06.06.2014r. i ich prezentacja według przygotowanej listy: od 09.06.2014 r. do 13.06.2014 r.

Ostateczne ogłoszenie listy uczestników Projektu „Gdyński Kupiec” zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl do dnia 16 czerwca 2014 r.