Lista osób zakwalifikowanych do Projektu Gdyński Kupiec | Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 
 

Lista osób zakwalifikowanych do Projektu Gdyński Kupiec

W dniu 30 kwietnia 2014 roku zakończył się nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu Gdyński Kupiec. Idea przedsięwzięcia wpłynęła na duże zainteresowanie potencjalnych uczestników,  wyrażających chęć przystąpienia do projektu. Mając na uwadze ilość zgłoszeń,  Organizator projektu nie wyklucza kolejnej edycji Gdyńskiego Kupca.
Spośród wielu zgłoszeń po ocenie formalnej i merytorycznej wybrane zostały osoby, które spełniły wszystkie kryteria regulaminu oraz przedstawiły najciekawsze pomysły na biznes i te osoby zakwalifikowały się do II części I etapu rekrutacji.

Do II części I etapu rekrutacji zakwalifikowano następujących uczestników:
1. Marzanna Hubert
2. Sylwia Kaczmarek
3. Feliks Kołakowski
4. Mikołaj Lange
5. Paweł Łukasik
6. Marta Urbaniak
7. Grzegorz Wala