1

Gdyński Kupiec

Projekt wsparcia osób nieaktywnych zawodowo „Gdyński Kupiec” kierowany jest do osób przedsiębiorczych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni.

Projekt ma charakter konkursu, w którym uczestnik  otrzyma możliwość najmu pawilonu na terenie Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni oraz voucher z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rocznego najmu pawilonu, bez uwzględnienia bieżących kosztów eksploatacyjnych. Uczestnicy Projektu mają również możliwość skorzystania z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni lub w wypadku osób niepełnosprawnych będących w dyspozycji Prezydenta Miasta Gdyni.

plakat_haslo