fbpixel fbpixel
 
 

Druga edycja Projektu „Gdyński Kupiec”

2 marca 2015 r. rusza II edycja Projektu „Gdyński Kupiec”, skierowanego do osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie Zespołu Miejskich Hal Targowych w Gdyni, który ze swoją przeszłością, położeniem i wyjątkową architekturą, staje się obecnie atrakcyjną lokalizacją dla własnej firmy.
Istotą Projektu jest udzielenie wsparcia merytorycznego i finansowego osobom nieaktywnym zawodowo, zamierzającym rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz promocja lokalnych wytwórców, producentów, rzemieślników ginących zawodów. Wsparcie merytoryczne obejmuje blok specjalistycznych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwo zawodowe. Uczestnicy w ramach realizacji projektu przed założeniem działalności gospodarczej będą mieli możliwość wnioskowania o środki na dofinansowanie przyszłej działalności gospodarczej. Ponadto, uczestnicy zakwalifikowani do Projektu otrzymają możliwość najmu pawilonu na terenie ZMHT oraz voucher stanowiący równowartość rocznego najmu tego pawilonu bez uwzględnienia  kosztów eksploatacji , kosztów zarządzania oraz indywidualnych kosztów zużycia mediów
Uczestnicy w ramach realizacji projektu przed założeniem działalności gospodarczej będą mogli skorzystać ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni lub w wypadku osób niepełnosprawnych, wnioskować o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Prezydenta Miasta Gdyni,  a realizowane przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.
Rekrutacja przyszłych kupców – uczestników Projektu rozpoczyna się od dnia 2 marca 2015r. i trwa do 2 kwietnia 2015r.  Warunkiem przystąpienia do II edycji Projektu jest złożenia formularz zgłoszeniowego.

W ramach II edycji Projektu przewidziano również specjalistyczne bezpłatne szkolenia dla czynnych kupców z gdyńskiej hali targowej, mające na celu nabycie umiejętności efektywnej reklamy oraz sprzedaży produktu bądź usługi. Tematyka szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:
1.    Jak stworzyć sklep, który pokochają klienci
2.    Marketing i wizualna identyfikacja firmy
3.    Profesjonalna obsługa klienta
4.    e-marketing – skuteczne dotarcie do klienta
5.    Trendy modowe w firmie – jak być konkurencyjnym
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu dla aktywnych kupców jest wypełnienie i dostarczenie w terminie od 2 marca 2015r. do 2 kwietnia 2015r. formularza zgłoszeniowego. Formularz (od 2 marca) dostępny będzie na stronach:
–     www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl,
–     www.arg.gdynia.pl
–     www.haletargowegdynia.pl
bądź w siedzibie organizatora tj. Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,  ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia od poniedziałku do piątku w godz.8.00-16.00.

Formularze zgłoszeniowe, Regulamin Projektu oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl oraz w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul 10 Lutego 24  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Osoba do kontaktu Anna Berg tel. 58 668 20 32; email: a.berg@gdynia.pl

plakat II edycjaPLAKAT_szkolenia+smal

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel