fbpixel fbpixel
 
 

Dla pracodawców

efs kolor

W ramach projektu Beneficjent zaplanował staże zawodowe uczestników projektu.  Staż odbywa się na podstawie umowy między Beneficjentem a podmiotem przyjmującym na staż.  Czas trwania stażu wynosi 3 miesiące w wymiarze 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie. Za każde 30 dni kalendarzowe stażu, stażyście przysługują 2 dni wolne, za które zapewniamy stypendium.

Jako Beneficjent gwarantujemy:

  • Refundacje wynagrodzenia opiekuna stażysty do kwoty 5 000,00 zł brutto – brutto ;
  • Wstępne szkolenie BHP stażysty;
  • Wstępne badania lekarskie stażysty;
  • Ubezpieczenie NNW;
  • Stypendium stażowe oraz ubezpieczenie społeczne uczestnika projektu;

Pracodawca zainteresowany przyjęciem stażysty zobowiązany jest do:

  • Oddelegowania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę do opieki nad stażystą;
  • Zwolnienia opiekuna stażysty z obowiązków służbowych ;
  • Promesy zatrudnienia stażysty na kolejne 3 miesiące (minimum ½ etatu na umowę o pracę , umowę zlecenie, umowę o dzieło)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu :

Urząd Miasta Gdyni
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
10 Lutego 24; pokój 04
Tel. 58 668 20 32 ; 58 668 20 26

 

image_pdfimage_print
X
Potwierdzenie

Zamierzasz opuścić nas i przejśc na stronę
Czy nadal chcesz to zrobić?

fbpixel