Pośrednictwo pracy

efs kolor

baner_640x350

W projekcie „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”  obligatoryjną formą wsparcia Uczestników Projektu są działania podejmowane ze strony pośrednika pracy, obejmujące:

 • poszukiwanie ofert pracy,
 • pozyskiwanie miejsc stażu,
 • opracowywanie i udostępnianie bazy z bieżącymi ofertami pracy pod kątem posiadanych kwalifikacji i predyspozycji uczestników projektu,
 • dystrybucja ofert pracy,
 • dobór oferty w oparciu o kwalifikacje zawodowe i umiejętności indywidualne Uczestnika Projektu,
 • indywidualne spotkania z uczestnikami projektu w celu:
  1. informowania o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
  2. przedstawienia ofert pracy;
 • pomoc przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji do pracy,
 • inicjowanie i organizowanie spotkań z pracodawcami,
 • współpraca z pracodawcami przy tworzeniu programu stażu dla uczestnika.

Ze wsparcia pośrednika pracy Uczestnik Projektu może korzystać po opracowanym Indywidualnym Planie Działania i spotkaniu z doradcą zawodowym.

Stanowisko pośrednika pracy znajduje się w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, pokój nr 07.

Dane kontaktowe:
Anna Stankiewicz
tel. 58 668 20 30
e-mail: posrednikzit@gdynia.pl