GDYNIA – ZŁOTĄ GMINĄ NA 5!

Wczoraj, 23.05, w Warszawie odbyło się Forum Gmin na 5! zorganizowane przez Szkołę Główną Handlową.

Konferencja połączona była z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Forum to głównie dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

W tym roku po raz pierwszy Gdynia została ZŁOTĄ GMINĄ NA 5! (dzięki wyróżnieniom w latach ubiegłych).

W tegorocznej edycji badania gmin w zakresie dobrych praktyk oraz innowacyjności, skierowanych do inwestorów i przedsiębiorców, uwagę autorów raportu zwróciły zarówno rozwiązania o charakterze zachęcającym do nowych inwestycji w danej gminie, jak również te wspierające obecnych przedsiębiorców.

Szczególną uwagę oceniających zwróciło Memorandum Gdyni, czyli opracowanie aspektów życia w mieście istotnych z punktu widzenia inwestora czy przedsiębiorcy.

Memorandum Gdyni to ponad stustronicowe opracowanie, które ma za zadanie dynamizować proces pozyskiwania inwestorów i przedsiębiorców. Inwestorzy dzięki tej publikacji mogą zasięgnąć wiedzy na temat gdyńskich stref biznesowych , rozwoju infrastruktury czy ulg podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki przejrzystym informacjom, potencjalny przedsiębiorca łatwo może ocenić atrakcyjność gminy i podjąć decyzję o inwestowaniu w niej. Memorandum, dzięki temu, że zostało sporządzone również w języku angielskim, daje szansę na pozyskanie zagranicznych inwestorów.

Forum Gmin na 5! ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

RAPORT – GMINA NA PIĄTKĘ! – DOBRE PRAKTYKI W OBSŁUDZE PRZEDSIĘBIORCÓW 2018/2019