Gdyński Program Wspierania Przedsiębiorczości

W dniu 28 października 2015 roku Rada Miasta Gdyni uchwałą nr XIII/244/15 przyjęła aktualizację Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości.

Gdyński Program Wspierania Przedsiębiorczości – do pobrania (PDF, 235 KB)

Zaktualizowano dotychczasowy Program – przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXI/1034/01 z dnia 27 czerwca 2001 roku.
Program ten, prezentujący wykładnię polityki gospodarczej Miasta, miał charakter ramowy i otwarty, co w pewnym stopniu umożliwiało wprowadzanie uszczegółowionych propozycji rozwiązań gospodarczych, legislacyjnych i fiskalnych, w celu stworzenia spójnego systemu wsparcia lokalnego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Jednak z uwagi na upływ czasu, zaistniałe zmiany realiów gospodarczych w kraju i regionie pomorskim (w tym: członkostwo w Unii Europejskiej) a także przyjęcie Strategii Województwa Pomorskiego 2020, zasadne stało się opracowanie nowego dokumentu.

Prace nad dokumentem przebiegały etapowo. Przeprowadzono diagnozę dotyczącą określenia roli sektora MMŚP w kształtowaniu rynku pracy, sytuacji ekonomiczno-finansowej firm w tym sektorze i jej wpływu na lokalną gospodarkę, czynników i barier rozwoju sektora MMŚP oraz realizowanych projektów wspierających rozwój konkurencyjności w sektorze. Stanowiła ona podstawę do sformułowania nowych kierunków wsparcia mikro, małych i średnich firm na lokalnym rynku oraz rekomendacji dla działań samorządu, które zawarte zostały w zaktualizowanym Gdyńskim Programie Wspierania Przedsiębiorczości.

image_pdfimage_print