Innowacja, ekologia i zysk – bezpłatna konferencja dla mikro, małych i średnich firm turystycznych, 10 października

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza przedstawicieli MSP branży turystycznej i instytucji otoczenia biznesu na konferencję „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Innowacje w turystyce Południowego Bałtyku”.

Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu CIRTOINNO (CIRCULAR ECONOMY TOOLS TO SUPPORT INNOVATION IN GREEN AND BLUE TOURISM SMEs), który ma na celu udostępnienie branży turystycznej gotowych rozwiązań oraz narzędzi do ich wdrażania w zakresie GOZ. Agencja Rozwoju Pomorza jest Liderem Projektu.

CIRTOINNO to projekt, który umożliwia firmom z sektora MSP m.in. samodzielną diagnozę spełniania wymogów GOZ, wyznaczania dalszej drogi w rozwijaniu tego kierunku, edukację kadry i menedżerów – za pośrednictwem warsztatów z zakresu GOZ, wdrażania modeli biznesowych, projektowania usług (design thinking), marketingu czy efektywności energetycznej. W ramach projektu wypracowano także specjalistyczne doradztwo dla firm – poprzez model indywidualnej pracy doradcy, dostosowanej do charakterystyki danej organizacji.

Rezultaty projektu CIRTOINNO to wyniki wymiany doświadczeń partnerów z krajów zaawansowanych w obszarze GOZ – Danii i Szwecji, a także współpracujących Polski i Litwy, w których firmy turystyczne są dopiero na początku tej drogi. Zwiększenie udziału rozwiązań GOZ w oferowanych usługach, produktach, a także modelach biznesowych ma przynieść wzrost innowacyjności w branży turystycznej, w szczególności z obszaru niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku.

Konferencja 10 października realizuje cele programu „One Planet – Sustainable Tourism Programme” Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO), którego Agencja Rozwoju Pomorza jest partnerem. Wydarzenie jest też częścią organizowanego w Polsce po raz drugi Międzynarodowego Tygodnia GOZ – Circular Week.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i formularz zgłoszeniowy na stronie PROJEKTU.