Konferencja dla branży turystycznej „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego innowacje w turystyce Południowego Bałtyku”

Agencja Rozwoju Pomorza (ARP) zaprasza firmy z branży turystycznej i instytucje wspierające ich rozwój na bezpłatną konferencję dotyczącą gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)
organizowaną w ramach projektu CIRTOINNO współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Konferencja odbędzie się 10 października.

Uczestnicy poznają ideę GOZ i jej zasady oraz spojrzą na zagadnienie od strony praktyki firmy turystycznej. W programie wystąpienia ekspertów, przykłady z praktyki firm turystycznych,
panel dyskusyjny i networking.
ARP jest Liderem Projektu Cirtoinno oraz partnerem programu „One Planet – Sustainable Tourism Programme” Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO).
Konferencja realizowana jest podczas organizowanego w Polsce po raz drugi Międzynarodowego Tygodnia GOZ – Circular Week (www.circularweek.org).

Program Konferencji
Miejsce konferencji: Hotel PURO, Gdańsk Stare Miasto, ul. Stągiewna 26
Zgłoszenia: https://cirtoinno.eu/pl/bez-kategorii/konferencja-10-pazdziernik-2019-r-gdansk/

Moderator spotkania: Maria Olszewska – od 2013 właścicielka firmy doradczej MjjO. Prowadzi szkolenia i doradztwa z zakresu fundraisingu, crowdfundingu, nawiązywania relacji biznesowych w językach polskim, angielskim, włoskim. Prowadzi imprezy publiczne i
szkoleniowe.
Eksperci uczestniczący w konferencji:
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. Akademii Górniczo Hutniczej. Kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, oraz Wydziału Zarządzania AGH. Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowy Klaster Kluczowy) oraz dyrektor biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji.
dr Jesper Manniche – senior researcher, Centre for Regional and Tourism Research, Dania Uzyskał doktorat w dziedzinie kulturoznawstwa i global studies. Główny obszar zainteresowań
badawczych to: geografia innowacji, wiedzy i nauczania; polityka i rozwój regionów oraz obszarów wiejskich; turystyka w gospodarce obiegu zamkniętego.
dr Patryk Chaja – Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn w
Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w 2012 roku. Posiada duże doświadczeniem w pracy badawczej potwierdzane artykułami naukowymi, opracowaniami oraz wystąpieniami konferencyjnymi.
Zainteresowania badawcze dr. Chai koncentrują się na zagadnieniach dotyczących współczesnych systemów energetycznych opartych na OZE.
dr Anna Dziadkiewicz – Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania Katedra Marketingu. Specjalizuje się w projektowaniu procesów w przedsiębiorstwach, wykłada zarządzanie w oparciu o design i komunikację w Polsce oraz na uczelniach zagranicznych m.in. w Portugalii, Turcji, Słowacji, na Litwie, we Francji i Włoszech. Wizytowała w Oxfordzie i Liege w Belgii. Jako certyfikowany metodyk i specjalista od komunikacji bierze udział w różnych projektach międzynarodowych. Autorka książki na temat kreowania wizerunku przedsiębiorstw i właściciel firmy doradczo-szkoleniowej. Jest prezesem polskiego oddziału Międzynarodowego Instytutu Inżynierii i Technologii z siedzibą w Hong Kongu.
Rafał Kruczkowski – manager, doradca oraz nauczyciel akademicki. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką wewnątrzunijnej aktywności gospodarczej. W latach 2008-2017, jako doradca w międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network, a obecnie zarządzając polską częścią grupy Taktik – szwedzkiego koncernu oferującego usługi HR. Twórca autorskiego programu nauczania dot.
komercjalizacji projektów informatycznych, prowadzonego na Polsko-Japońskiej Akademii Technik- Komputerowych.
Agnieszka Mróz – projektantka usług, badaczka. Szuka rozwiązań, które pozwalają równocześnie osiągnąć cele organizacji i odpowiedzieć na realne potrzeby użytkowników. Z wykorzystaniem podejścia service design projektowała rozwiązania dla korporacji, MŚP, instytucji publicznych, jak również organizacji pozarządowych. Realizowała projekty m.in. dla Play, Lufthansa System Poland, Metro
Properties, Narodowego Archiwum Cyfrowego. Doświadczona moderatorka procesów i warsztatów opartych o metodologię service design i design thinking. Prelegentka na wielu konferencjach
poświęconych tematyce service design m.in. World Usability Day, Europejskie Forum Gospodarcze,
Polishopa.