Konkurs „Gdyński Biznesplan 2009” startuje!

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do osób nieprowadzących jeszcze działalności gospodarczej oraz do osób działających już na rynku małych przedsiębiorstw. Nie ma żadnej bariery wiekowej dla uczestników konkursu. Idea konkursu sprowadza się do umożliwienia wprowadzenia w życie własnego pomysłu biznesowego na konkretną działalność gospodarczą. Konkurs ma wesprzeć indywidualną przedsiębiorczość jego uczestników w zakresie samorealizacji na rynku pracy, pomóc w redukcji stopy bezrobocia.


 


Zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach na terenie Gminy Gdynia w terminie 2.01 – 28.05.2009 r.


 


W etapie pierwszym w dniach 2.01- 31.01.2009 r. uczestnicy konkursu złożą Organizatorowi (tj. Gminie Miasta Gdyni) zgłoszenia udziału na arkuszu informacyjnym – zgłoszeniu uczestnictwa w Konkursie „Gdyński Biznesplan 2009” – do pobrania ze strony internetowej miasta www.gdynia.pl lub bezpośrednio w pokoju nr 402 Urzędu Miasta Gdyni przy alei Piłsudskiego 52/54, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.


 


W etapie drugim uczestnicy Konkursu dostarczają przygotowane biznesplany Organizatorowi w terminie do 31.03.2008 r. Podczas tego etapu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia w zakresie prawidłowej konstrukcji biznesplanów.


 


Etap trzeci zakończy się wyłonieniem finałowej dziesiątki i ogłoszeniem wyników konkursu w dniu 28.05.2009r.


 


Regulamin, harmonogram i inne szczegóły konkursu na stronie internetowej www.gdynia.pl


 


Serdecznie zapraszamy


 do udziału w siódmej edycji Konkursu  „Gdyński Biznesplan 2009”


i uczestnikom życzymy biznesowego sukcesu!