Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Polski oraz korzyści płynące z zatrudniania osób 50+

Zapraszamy na spotkanie w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości: