Mniej czasu na korekty w ZUS

Od tego roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych: ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA. Płatnicy składek mogą na swoich profilach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS spodziewać się wiadomości z przypomnieniem o tej zmianie.

Płatnicy składek mogą przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. w terminie do 1 stycznia 2024 r., a okres od stycznia 2022 r. w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc. Po upływie tego czasu ZUS nie przyjmie korekt, ponieważ nie będzie już możliwa zmiana stanu rozliczenia na koncie płatnika składek. Modyfikacje będą dopuszczalne jedynie na podstawie prawomocnej decyzji ZUS lub prawomocnego orzeczenia sądu – wyłącznie na koncie ubezpieczonego.

Dlatego każdy płatnik składek powinien zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które przekazał do ZUS za okresy od stycznia 1999 do grudnia 2021 r. Korektę tych dokumentów będzie można przekazać najpóźniej 1 stycznia 2024 r.

Dane w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące można poprawiać przez okres do 5 lat, liczony od terminu płatności składek za dany miesiąc.

Płatnicy składek mogą skorzystać z pomocy ZUS i zweryfikować dokumenty rozliczeniowe. Jeśli składają je przez program Płatnik lub e-Płatnik, mogą zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które mają w swoich bazach danych.
Pomoc w weryfikacji rozliczeń i wyjaśnienia w zakresie zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych można uzyskać podczas e-wizyty, w Centrum Obsługi Telefonicznej pond numerem 22 560-16-00 oraz w dowolnej placówce Zakładu.

image_pdfimage_print