Nowe Fundusze na rozwój firm

W bieżącym okresie finansowania komisja europejska wyznaczyła trend polegający na tym, że bezzwrotne dofinansowania będą otrzymywały przede wszystkim projekty innowacyjne.

ZASIĘG: cały kraj

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
mikro, małe i średnie firmy

NA CO:
– zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
– zakup nieruchomości
– roboty budowlane
– budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
– nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
– usługi doradcze

WIELKOŚĆ DOTACJI:
do 80% kosztów kwalifikowalnych

styczen

Osoby zainteresowane możliwością pozyskania finansowania unijnego, które chciałyby otrzymać wstępną, darmową analizę mogą wypełnić ankietę:
ANKIETA

 

image_pdfimage_print