Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

W dniu 20 września 2008r. wchodzi w życie istotna część nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to jeden z najważniejszych aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki w pakiecie ustaw na rzecz przedsiębiorczości, których uchwalenie ma zlikwidować w Polsce złe prawo gospodarcze, nieprzejrzyste podatki i nadmiar biurokracji. Dzięki nowym przepisom, które wejdą w życie od jutra, przedsiębiorcom będzie łatwiej załatwiać sprawy w urzędach.


 


Osoby prowadzące własną firmę (niezatrudniające pracowników) będą miały także możliwość zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej na okres od miesiąca do dwóch lat. W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Zawieszenie prowadzenia firmy będzie skutkowało zwolnieniem z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, bez względu na sposób ich opłacania (miesięczny, kwartalny czy uproszczony).


 


Z kolei organy administracji publicznej będą musiały przyjmować niekompletne wnioski oraz nie będą mogły żądać od przedsiębiorcy dokumentów niewymaganych prawem.


 


Drugi etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (projekt ustawy jest w uzgodnieniach międzyresortowych) ma wprowadzić tzw. jedno okienko, w którym będzie można dokonać wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zostaną również uproszczone przepisy związane z ewidencjonowaniem przedsiębiorców, reglamentacją ich działalności oraz ograniczeniem kontroli w firmach.


 


Źródło: Gazeta Prawna, 19.09.2008