1

Ostatni dzwonek, żeby rozliczyć składkę zdrowotną

Jeszcze tylko do najbliższego poniedziałku, 20 maja, przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu i byli opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają czas, żeby rozliczyć składkę zdrowotną za 2023 r.

Każdy przedsiębiorca, która opłaca składki na własne ubezpieczenia musi złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę za dany rok ustala na podstawie przychodów lub dochodów w nim osiągniętych.

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy robią w dokumencie za kwiecień 2024 r.: ZUS DRA, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ZUS RCA, jeżeli opłacają składki za pracowników lub zleceniobiorców. Termin złożenia dokumentów upływa 20 maja.

Ustalona roczna składka zdrowotna może być niższa lub wyższa od sumy składek opłaconych w poszczególnych miesiącach 2023 r. Niedopłatę trzeba uregulować wraz ze składką za kwiecień 2024 roku do 20 maja. W przypadku nadpłaty, będzie przysługiwał zwrot, chyba że płatnik ma zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wniosek o zwrot nadpłaty ZUS utworzy na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Trzeba będzie go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 3 czerwca Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, zapisany koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Na stronie zus.pl dostępny jest kalkulator, który pozwala obliczyć roczną podstawę wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność. Kalkulator daje też możliwość obliczenia różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne, a sumą należnych składek miesięcznych na to ubezpieczenie.

www.zus.pl
tel. 58 307 82 01
e-mail: rzecz.gdansk@zus.pl