Po raz kolejny zbadaliśmy firmy rodzinne w Gdyni

Już 27 stycznia br. odbędzie się w Gdyni spotkanie prezentujące kolejne wyniki badań na przedsiębiorcach rodzinnych w mieście.

Spotkanie dotyczyć będzie badań, które zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu 2019 roku, a ich efekty posłużą dyskusji nad przygotowaniem Lokalnego Programu Operacyjnego Rozwoju firm Rodzinnych.

Wyniki przeprowadzonych badań zaprezentują eksperci ze Związku Miast Polskich: Tomasz Kayser podsumuje stan i potrzeby gdyńskich firm rodzinnych, natomiast Janusz Szewczuk przedstawi sytuację gospodarczą Gdyni oraz zaprezentuje możliwości nowego narzędzia dla miast (MRL – Monitor Rozwoju Lokalnego) pozwalającego na dokonanie oceny potencjału społeczno-ekonomicznego danego samorządu w relacji do jemu podobnych.

W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni oraz Agencji Rozwoju Gdyni, którzy wspomną o najbliższych działaniach dla gdyńskich przedsiębiorców rodzinnych.

Do dyskusji nad wynikami badań zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnych instytucji oraz przedsiębiorcy.

Spotkanie odbędzie w Gdynia Infobox (ul. Świętojańska 30) w godz. 12.00-15.00.

Spotkanie jest realizowane w ramach Projektu „Tworzenie sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych”.

Zapraszamy!