Początek prac na Nabrzeżu Bułgarskim w Gdyni

Generalny Wykonawca inwestycji spółka STRABAG 9 września przejęła plac budowy. Projekt realizowany jako „Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia” jest dotychczas największym pod względem finansowym przedsięwzięciem budowlanym Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Realizacja inwestycji ma na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych portu. Dzięki temu zostaną stworzone dogodne warunki do rozwoju przeładunków drobnicowych i masowych, co przyczyni się do poszerzenia oferty i wzrostu konkurencyjności Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego.
Wartość inwestycji wynosi blisko 95 mln PLN brutto. Umowa na realizację prac budowlanych została podpisana 5 września, a zakończenie inwestycji planowane jest na marzec 2015r. – Byliśmy w stanie przygotować najkorzystniejszą ofertę,
a zatem także zaoferować najniższą cenę przy spełnieniu wszystkich wymogów przetargu – mówi Rainer Steindl, dyrektor finansowy Budownictwa Ogólnego STRABAG Sp. z o.o. – Wybraliśmy taką sekwencję prac, która pozwoli nam zrealizować to przedsięwzięcie w ciągu 18 miesięcy. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby oddać Inwestorowi budowę jeszcze przed terminem.
Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej części Portu Gdynia. Zakres prac obejmuje budowę dwóch nabrzeży – przedłużenia Nabrzeża Bułgarskiego i budowę nowego Nabrzeża Zamykającego. Projekt przewiduje także powstanie dróg
i placów manewrowo – składowych z infrastrukturą nadziemną i podziemną. W ramach inwestycji planowana jest również zabudowa ujścia rzeki Chylonki z konstrukcją nabrzeża postojowego i nowymi powierzchniami manewrowymi.
STRABAG ma doświadczenie w podobnych inwestycjach, firma realizowała m. in. budowę nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, Nabrzeża Fińskiego w Szczecinie, odbudowę i budowę umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu czy budowę nabrzeży w Porcie Morskim w Kłajpedzie. Zakres robót hydrotechnicznych na akwenie wodnym w gdyńskim porcie obejmuje m. in. prace palowe, wbijanie stalowej ścianki szczelnej na głębokość do 23 m oraz prace czerpalne związane
z pogłębianiem kanału portowego do głębokości 10,50 m.

KONTRAKT W LICZBACH
Powierzchnia terenu budowy: 350.000 m²
Długość nabrzeży: 320 m²
Powierzchnia betonowa: 45.000 m²
Nawierzchnie drogowe: 8.900 m²
Pogłębianie kanału portowego: 200 000 m³
Łączna długość pali: 20 km        

Tekst: Artur Kiełbasiński, Gazeta Wyborcza