Pożyczka Płynnościowa POIR

Dnia 28.02.2023 r. od godz. 8:00 rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie Pożyczki Płynnościowej POIR na łagodzenie bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Termin rozpoczęcia naboru – 28.02.2023 godz. 8:00. 

Kwota dostępnych środków – 31 250 000,00 zł.

Dokumenty aplikacyjne zostaną udostępnione dniu 21.02.2023 r. na
stronie internetowej Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

Informacja o terminie i zasadach naboru wniosków:

https://pfp.gda.pl/aktualnosc-393-informacja_o_terminie_i_zasadach_naboru.html

Podstawowe parametry Pożyczki Płynnościowej POIR
  • o pożyczkę wnioskować mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego,
  • pożyczka dostępna jest do 1 mln zł, na okres do 72 mies., w tym do 6 mies. karencji w spłacie kapitału (dla określonego rodzaju i wysokości wydatków inwestycyjnych kwota pożyczki może zostać podwyższona do 1,5 mln zł),
  • preferencyjne oprocentowanie pożyczki z zastosowaniem pomocy publicznej wynosi 0%; w przypadku niespełnienia warunków udzielenia pomocy publicznej pożyczka może być udzielona na warunkach rynkowych,
  • 0% prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki,
  • przeznaczenie pożyczki: środki z pożyczki mogą być przeznaczone na wydatki (kapitał) obrotowy i/lub inwestycyjny (do 40% kwoty pożyczki); wydatki obrotowe to m.in. wynagrodzenia pracowników, w tym ZUS, US, spłata zobowiązań handlowych, koszty użytkowania infrastruktury, w tym leasingu, najmu długoterminowego, zatowarowanie, półprodukty, wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorcy wnioskującego o pożyczkę.

Pożyczka dostępna jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

image_pdfimage_print