Program Erasmus+ nie tylko dla studentów

Spotkanie informacyjne nt. oferty programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności

Spotkanie odbywa się w ramach działalności Erasmus+ InnHUB Gdańsk stworzonym w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim i współpracy z uczelniami pomorskimi, które przystąpiły do Porozumienia na rzecz wspierania pomorskich innowacji poprzez Program Erasmus+.

Gdańsk | 7 grudnia 2022, godz. 09:00 – 16:00
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, Aula, ul. Wita Stwosza 53

Cel spotkania:

przedstawienie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat mobilności i projektów możliwych do zrealizowania w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z naciskiem na zasady konkursu obowiązujące w roku 2023. Uczestnicy uzyskają informacje o zasadach realizacji:

  • projektów mobilności, partnerstw współpracy i innych typów projektów (m.in. partnerstwa na małą skalę, skierowanych do wszystkich sektorów Programu Erasmus+ (w ramach Akcji 2),
  • akcji charakterystycznych dla sektorów, jak np. działania wspierające uczestnictwo młodzieży, DiscoverEU, europejskie imprezy sportowe oraz budowanie potencjału w dziedzinie sportu,
  • projektów Europejskiego Korpusu Solidarności – międzynarodowych oraz lokalnych projektów wolontariackich.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

  • pracowników uczelni, NGO, samorządów, przedsiębiorstw, szkół i innych typów instytucji, pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe,
  • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia formalnego lub pozaformalnego,
  • pracowników stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i uczelni zainteresowanych rozwojem własnym, młodzieży oraz swoich instytucji,
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych,
  • koordynatorów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy chcieliby poszerzyć swoją działalność o inne akcje i sektory.

Prosimy o rejestrację na spotkanie do 5 grudnia 2022. Rejestracja dostępna jest tutaj: https://erasmusgdansk.webankieta.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu do i z Gdańska oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.

image_pdfimage_print