Program Nowy Start – jeszcze do 15 lipca możesz złożyć wniosek o dofinansowanie

15 lipca br. upływa termin składania wniosków w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektów mających na celu świadczenie szkoleń i doradztwa przedsiębiorcom, którzy odnieśli niepowodzenie w poprzednio prowadzonej firmie i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Kto może otrzymać dofinansowanie na Nowy Start?

Wnioskodawcami  mogą być:

  • przedsiębiorcy,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240, z późn. zm.),
  • organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r., poz. 2029, z późn. zm.),
  • organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o  rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267),
  • organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881, z późn. zm.).

Odbiorcami ostatecznymi wsparcia są przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z sektora MMŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • działania szkoleniowe, w szczególności z: technik analiz przyczyn niepowodzenia w ramach poprzedniej działalności gospodarczej, planowania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz sposobu analizy luk kompetencyjnych na poziomie przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie,
  • działania szkoleniowe dotyczące wsparcia w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej,
  • działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi, o których mowa w pkt. 1 – 2.

Wszystkie działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie 15 000 000 zł.

Maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Dyżury eksperta

tel. 22 432 71 90

czwartek: 10.00-12.00