Przedsiębiorczy gdynianie w czasie pandemii

O tym, że gdynianie to ludzie przedsiębiorczy nie trzeba nikogo przekonywać. Ten pozytywny trend utrzymuje się w mieście nadal – pomimo trwającego światowego kryzysu związanego z pandemią Covid-19.

Według danych z bazy Regon gdynianie wciąż chętnie zakładają firmy. W Gdyni obserwujemy stałą tendencję wzrostową, powstaje więcej firm, niż wykreślanych jest z rejestru. Od kwietnia tego roku powstały 1 124 nowe podmioty gospodarcze, natomiast zlikwidowano 491. Specyfiką gdyńskiego rynku są małe, lokalne firmy zatrudniające do 9 osób (97% wszystkich podmiotów w bazie).
Całkowita liczba firm w bazie Regon na koniec sierpnia wyniosła 42 213 firm. To dużo, tym bardziej, że na koniec grudnia 2019 roku działały 41 352 podmioty, a na koniec 2018 roku- 39 998. Trend wzrostowy utrzymuje się od wielu lat.

Pozytywnym, zaobserwowanym zjawiskiem w czasie załamania rynku było także to, że przez Gdynię nie przetoczyła się dramatyczna fala bezrobocia. Stopa bezrobocia w Gdyni na koniec lipca wyniosła 3,1% i była prawie o połowę niższa niż w Polsce (6,1%), czy województwie (5,5%).

W odpowiedzi na problemy z jakimi przyszło się zmierzyć gdyńskim przedsiębiorcom Miasto już w marcu przygotowało szeroką pomoc w ramach programu Gdyński Falochron. Obejmował on m.in. szereg ulg i udogodnień związanych z comiesięcznymi opłatami, a także szeroko pojęte darmowe doradztwo biznesowe, z którego w okresie od 15.04 do 30.06 skorzystało 100 gdyńskich firm (https://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/pl/gdynski-falochron/). Ponadto firmy mogły również skorzystać z rządowego wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej (https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-przedsiebiorcy/#tarcza-antykryzysowa).

Informacje płynące z gdyńskiego rynku dają nadzieję, że pomimo kryzysu wywołanego epidemią nasi przedsiębiorcy wyjdą z niego „obronną ręką”.