Przewodnik po etapach wdrażania innowacji

Zapraszamy do zapoznania się z nową prezentacją umieszczoną na Portalu Innowacji  przygotowaną przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodnik pozwala na prześledzenie kolejnych etapów wdrażania innowacji:
* Identyfikacja Innowacji;
* Ochrona innowacji;
* Ścieżki komercjalizacji innowacji;
* Wdrożenie innowacji.

Więcej: http://www.pi.gov.pl/pl/aktualnosci/12685.html