Junior Biznes 7 wystartował!

JUNIOR BIZNES 7

Cieszymy się, że możemy ogłosić, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do siódmej edycji Konkursu Junior Biznes! To niesamowita okazja dla uczniów i nauczycieli gdyńskich szkół, aby wykazać się kreatywnością, innowacyjnością i zaangażowaniem w projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego i rozwojem społeczności.

Bieżąca edycja odbywa się w dwóch kategoriach:
  • Junior Biznes TEEN: dla uczniów szkół średnich oraz
  • Junior Biznes START: dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.

Celem konkursu jest motywowanie młodzieży do działania na rzecz społeczności lokalnej, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny ekonomii, pobudzanie kreatywności i innowacyjności oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych w praktyce z uwzględnieniem relacji człowiek-środowisko.

W ramach kategorii „Junior Biznes TEEN” uczestnicy stworzą, przedstawią i zrealizują projekt inicjatywy przedsiębiorczej, możliwej do zrealizowania w lokalnej społeczności/przestrzeni rozumianej jako szkoła, dzielnica, miasto etc. Projekt powinien dotyczyć środowiska naturalnego: poznawania i ochrony środowiska, wzmacniania więzi ze środowiskiem, dbałości o najbliższe otoczenie, wspierania zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu. Nagrodą w tej kategorii są środki finansowe na realizację ww. pomysłu oraz prestiżowe badania predyspozycji zawodowych uczestników metodą Thomas International.

W ramach kategorii „Junior Biznes START” uczestnicy stworzą film na temat dotyczący środowiska naturalnego: poznawania i ochrony środowiska, wzmacniania więzi ze środowiskiem, dbałości o najbliższe otoczenie, wspierania zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatu. Nagrodą w tej kategorii są karnety wstępu do obiektów rekreacyjno-kulturalnych w Gdyni dla każdego ze zwycięskich zespołów oraz przede wszystkim prezentacja nagrodzonych filmów w Gdyńskim Centrum Filmowym.

W obu kategoriach oceniana będzie m.in. oryginalność i innowacyjność pomysłu oraz spójność koncepcji.

Uczestnicy będą mieli okazję przygotować się do realizacji swoich projektów i wziąć udział (w zależności od kategorii konkursu) w bezpłatnych warsztatach z zarządzania projektami, wystąpień publicznych, twórczego rozwiązywania problemów oraz warsztatach filmowych.

Korzyści z udziału w konkursie:

  • możliwość działania na rzecz społeczności lokalnej, wdrożenia nowych pomysłów, rozwiązania bieżących problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego i klimatu,
  • kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
  • zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny ekonomii, ekologii
  • pobudzanie kreatywności i innowacyjności,
  • kształtowanie postaw przedsiębiorczych w praktyce,
  • udział w bezpłatnych warsztatach – w zależności od kategorii: zarządzanie projektami, wystąpienia publiczne, twórcze rozwiązywanie problemów, warsztaty filmowe,
  • nagrody – w zależności od kategorii: finansowe, prestiżowe badania predyspozycji zawodowych uczestników metodą Thomas International, karnety – wejściówki do obiektów rekreacyjno-kulturalnych w Gdyni, pokaz nagrodzonych filmów w Gdyńskim Centrum Filmowym.
Zgłoszenia grup liczących od 3 do maksymalnie 7 osób przyjmujemy do 13 listopada 2023 r.!

Regulamin i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie Konkursu Junior Biznes 7

image_pdfimage_print