Rozwój gospodarczy regionu z perspektywy obsługi inwestora – konferencja w Gdańsku już 26.11

Konferencja i warsztaty inaugurują projekt „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”, w ramach którego przewidziano szereg form wsparcia, wśród nich m.in.: audyty dotyczące obsługi inwestora w gminie, szkolenia i doradztwo, służące także ulepszeniu oferty inwestycyjnej, wykonanie zdjęć terenów inwestycyjnych, udział w seminariach oraz budowanie lokalnych sieci współpracy między gminami. Gminy, które wezmą udział w projekcie, zyskają m.in. kadry przeszkolone do obsługi inwestorów, jak i profesjonalną ofertę inwestycyjną wraz ze zdjęciami terenów.

Celem konferencji i warsztatów jest zwrócenie uwagi na potencjał inwestycyjny Pomorza, wskazanie wyzwań związanych z obsługą inwestora oraz wymiana doświadczeń i kontaktów

Konferencja pn. „Rozwój gospodarczy regionu z perspektywy obsługi inwestora” skierowana jest do pracowników i kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego i innych podmiotów/ instytucji zainteresowanych pozyskiwaniem inwestorów.

Konferencja odbędzie się  26 listopada br. w godz. 10.30 – 15.45. Udział bezpłatny. Więcej informacji oraz Rejestracja on-line: https://www.arp.gda.pl/1986,konferencja?tresc=14889

Szczegółowe informacje o projekcie: https://www.arp.gda.pl/1985,standardy-obslugi-inwestora