Rusza konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:
 • dla prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich;
 • dla prac dyplomowych doktorskich.
Temat pracy powinien koncentrować się na problematyce związanej z rozwojem Miasta Gdyni, podnoszeniem jego konkurencyjności oraz posiadać związek z przyjętymi przez samorząd Miasta planami i programami.

W ocenie prac, Komisja Konkursowa zwracać będzie uwagę m. in. na:

 • możliwe do osiągnięcia, w przypadku wdrożenia pracy, efekty dla zrównoważonego rozwoju Miasta oraz użyteczności dla mieszkańców lub rozwiązania problemów społecznych, infrastrukturalnych, środowiskowych itp.;
 • twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem Miasta wraz ze wskazaniem możliwości wdrażania projektu na terenie Miasta Gdyni;
 • innowacyjność zaproponowanych rozwiązań w kontekście realnych możliwości ich wdrożenia;
 • aspekt badawczy, który wykorzystany może być przez miasto w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz rozwoju Miasta.

Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich i inżynierskich, oraz doktorskich, którzy w ostatnich pięciu latach obronili pracę dyplomową na ocenę bardzo dobrą lub wyższą.

Prace konkursowe (wersja drukowana oraz elektroniczna wersja PDF na dowolnym nośniku danych, np.: płyta CD, pendrive) wraz z załącznikami należy nadesłać pocztą  do dnia 1 października 2024 roku.

Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni zostanie przeprowadzony w 3 etapach w  okresie: od 20
czerwca do 20 grudnia 2024 roku, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • I etap Konkursu – składanie prac dyplomowych do dnia 1 października 2024.
 • II etap Konkursu – ocena przez Komisję Konkursową i wyłonienie laureatów w dwóch kategoriach – do dnia 29 listopada 2024 roku.
 • III etap Konkursu – ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród:
  do dnia 20 grudnia 2024 roku.

Autorom najlepszych prac dyplomowych przyznawane są nagrody:

 • w kategorii prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – nagroda finansowa w wysokości 5 000 PLN;
 • w kategorii prac dyplomowych doktorskich – nagroda finansowa  w wysokości 5 000 PLN.

Praca Dyplomowa 2024

Załącznik:

image_pdfimage_print